Beoordelingenbeleid

Beoordelingenbeleid

We vinden het belangrijk dat onze klantbeoordelingen een zo goed mogelijk beeld vormen van de prestaties van een webwinkel. Daarom hebben we een vast beleid welke de echtheid van de reviews moet garanderen en wordt onderstaand verder toegelicht.

We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Wij hebben maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen.

Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven.We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service.

Jij bent:

 • Zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw review.
 • Verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste en volledige informatie.

Wij weigeren een review als:

 • Deze ongepast taalgebruik bevat. Het gaat hier dan primair om schelden en vloeken of andere uitingen die in de context als beledigend, discriminerend, aanstootgevend of ongepast ervaren worden.
 • Deze feitelijke onwaarheden of onjuistheden bevat. Hierbij kunnen wij primair toetsen of de vermelde feiten juist zijn. Zo zullen wij niet oordelen over gevoelens, ter illustratie een levertijd van 3 dagen kan door één consument als snel ervaren worden en door de ander als langzaam. Een verklaring als “de levertijd was veel langer dan aangegeven” kan echter wel getoetst worden door de aangegeven levertijd te vergelijken met de daadwerkelijke levertijd. Motor Service Noord toetst dus enkel feiten en geen gevoelens.
 • Deze onnodig verwijzingen naar concurrenten bevat.
 • Er wordt opgeroepen niet bij deze webwinkel te bestellen.
 • Als de beoordelaar niet meewerkt bij de controle van de review. Zo kan het zijn dat een webwinkel aangeeft dat een review onjuist is, wij nemen dan contact op met de beoordelaar om middels hoor- en wederhoor de echtheid van de review te controleren. Werkt de beoordelaar hier niet aan mee, dan zullen wij de webwinkel het voordeel van de twijfel geven.
 • Als de ervaring meer dan 6 maanden oud is. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de review een actueel beeld geeft van de klantenservice van de webwinkel. Ook is het voor ons erg moeilijk om feiten te controleren bij een langlopend conflict.
 • Als jij niet zelf aantoonbaar klant bent geweest bij deze webwinkel. Het is niet de bedoeling om reviews namens derden te plaatsen, of reviews die via websites van derden hebben plaats gevonden.
 • De review enkel een reactie is op een eerdere review. De beoordelingsoptie is niet bedoeld als reactie op een andere of eerdere review. Het is altijd mogelijk om jouw eerdere ervaring aan te vullen middels de link die je na plaatsing van ons per e-mail ontvangt.
 • De review persoonsgegevens van een derde of gegevens die leiden tot een derde bevatten. Deze gegevens mogen we juridisch gezien niet zomaar publiceren.
 • Als de review gaat over de bezorgservice van een koeriersdienst, zaken waar de webwinkelier geen macht over heeft. Hierbij kijken we per geval naar de situatie.
 • Op een andere manier in de strijd met de wet is.

Wij mogen reviews aanpassen wanneer:

 • Deze (onnodig veel) te lang zijn.
 • Deze zaken bevatten die worden aangegeven onder de voorwaarden voor weigering van review.
 • We zullen enkel kleine aanpassingen aan een review doen. We zullen reviews nooit zo aanpassen dat de boodschap van het verhaal verloren gaat. Bovendien maken we aanpassingen zo veel mogelijk in overleg met de beoordelaar.

Wij mogen reviews in quarantaine plaatsen indien:

 • Deze negatief zijn, maar enkel gedurende de eerste 14 dagen na plaatsing. Deze periode is bedoeld om de webwinkelier de mogelijkheid te geven een oplossing te vinden om de echtheid van de review aan te vechten. Na deze periode wordt de review automatisch publiekelijk geplaatst.
 • De review door de webwinkelier betwist wordt. Wij plaatsen de review dan in quarantaine, zodat we onderzoek kunnen doen. We doen ons best om het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden.
 • Als we redenen hebben om aan te nemen dan een review onjuist of onterecht is, plaatsen we de review ook in quarantaine. Ook hier doen we ons best om het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden.

 

Bij plaatsing van de review:

 • Verleen je Motor Service Noord het recht om de review te publiceren en te reproduceren. Dit recht is eeuwigdurend, onbeperkt en onherroepelijk. Wij zijn hiervoor geen vergoeding verplicht.